אודות - ישראל החדשה

האתר ישראל החדשה הוא אתר תוכן המתמחה בנושאים חברתיים בארץ .
המלצות לחסכון , קופוןנים ועוד. ,
מפעיל האתר הוא "ישראל החדשה" .
האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, אף לנשים.
האתר מכיל בתוכו אופציה להזנת תגובות ע"י הגולשים, מפעיל האתר אינו אחראי על כל מידע הנכתב בתגובות אלו , יעשו מאמצים ע"י הנהלת האתר על מנת למנוע מידע פוגע או שגוי, אם בכל זאת נתקלת בתוכן פוגע או שגוי, בין אם באחת התגובות או בין אם בתכני האתר עצמם, אתה מוזמן לכתוב להנהלת האתר ע"י "צור קשר" שבתחתית האתר או דרך המייל info@newisr.com , והנהלת האתר תפעל על מנת להוריד תוכן זה.
האתר מכיל בתוכו, בין היתר, מנועי חיפוש, מצביעים וקישורים אלקטרונים אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים במרחבי האינטרנט ומהם שאינם מתפרסמים ו/או מופעלים ושירותים על ידי מפעיל האתר ועל ידי מי מטעמו, מפעיל האתר אינו יכול לשלוט ולפקח על הקישורים והוא אינו מתחייב כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט
הגולש מצהיר כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) , והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליו בלבד, והוא פוטר את מפעיל האתר מכל אחריות בקשר לכך.
כמו כן מובהר, כי חלק מן התכנים המופיעים באתר ו/או השירותים עשויים להיות מוגבלים לצפייה ו/או השתתפות, לפי העניין, לגולשים מגיל מסוים ומעלה. הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יצפה ו/או ישתתף בתכנים ו/או בשירותים כאמור, באם איננו בגיל הנדרש ולמעלה מכך, וכי לא יהיו לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות למפעיל האתר באם יעשה כן.

  • Google, כמשווק צד שלישי, משתמשת בקובצי cookie כדי להציג מודעות באתר שלך.
  • בעזרת השימוש בקובץ cookie של DART, יכולה Google להציג למשתמשים מודעות בהתאם לביקור שלהם באתרים שלך ובאתרים אחרים באינטרנט.
  • משתמשים רשאים לבטל את השימוש בקובץ cookie של DART על ידי ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות והתוכן של Google.

תגיות
 

אין להעתיק את האתר או כל חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש Copyright © 2012 כל הזכויות שמורות | קישורים | אודות | צור קשר